Uddannelse

Om at blive "fri-roet" i klubben - samt uddannelse i.h.t. IPP-systemet

 

"Fri-roet" betyder, at en roer i en kajakklub har fået de færdigheder, som forskrives i frigivelsesprøven, til at man som øvet roer frit kan ro kajak uden ledsagelse og efter egen planlægning langs danske kyster og indre danske farvande (herunder søer og åer). Roeren er "fri-roet" eller "frigivet".

Roeren starter med klubbens grundkursus, som er en generel gennemgang på land med instruktion i forskellige kajakkers indretning og det tilhørende udstyrs anvendelse. Grundkurset aftales med en instruktør, og fortsætter så med en ledsaget prøvetur på vandet. Herefter er man "uøvet roer". Se Reglement § 7 og § 8.

Som uøvet roer træner man nu hen imod første niveau af frigivelsesprøven i henhold til

  • Reglement § 9.1 som frigiver til kystnær roning i lokalt rofarvand uden ledsagelse, hvis man er over 15 år. (Dette gøres med fordel ved klubbens Fællesroninger)

Herefter kan suppleres med:

  • Reglement § 9.2 som frigiver til al kystnær roning uden ledsagelse, og man er ”øvet roer”, hvis man er over 15 år.      (Træning og prøve aftales med en instruktør)

Unge mellem 12 år og 15 år, der kan udføre prøverne i § 9.1 og § 9.2, kan med forældres eller værges skriftlige tilladelse godkendes til al kystnær roning med ledsagelse af en øvet roer.

..............................................................................................................................................................................................................

Frironing til specialkajakken Surfski:

  • Friroede § 9.1-roere kan frit anvende klubbens surfski til alm. kystnær roning efter en gennemgang af "Instruktions- og frigivelsesmanualen til surfski" med instruktørgodkendte prøver. Herefter status: "S.1".
  • Friroede § 9.2-roere kan frit anvende klubbens surfski til "Downwind" roning i op til 8 m/sec vind og op til 500 m fra kysten efter en gennemgang af "Instruktions- og frigivelsesmanualen til surfski" med instruktørgodkendte prøver. Herefter status: "S.2".
  • Frironingen markeres med "S.1" henholdsvis "S.2" i klubbens medlemsstatus/frigivelsesoversigt.

Se: Instruktions- og frigivelsesmanual til surfski

  • Al prøveroning med klubbens surfski skal afvikles med en klubinstruktør.
  • Gæster kan kun frit anvende klubbens surfski, hvis de har forudgående erfaring som den ovenstående anvisning med surfski fra anden klub. Dette aftales dog med vores klubs sikkerhedsansvarlige og praksis som ved øvrig gæsteroning.

..............................................................................................................................................................................................................

International Paddle Pass (IPP)

Som supplement til ovenstående kajakuddannelse i.h.t. klubreglement § 7, -8 og -9 anbefaler klubben de kajakroere, der ønsker yderligere færdigheder inden for kajaksport, at følge denne IPP-uddannelse.

  • IPP-1 er et grundkursus, som giver roeren de første grundlæggende færdigheder ved kajakroning.
  • IPP-2 er et fortsætterkursus, som giver roeren bedre forståelse af årsag og effekt, uden der kræves det helt perfekte. På dette niveau lægges der også vægt på sikkerhed og teknik til at tage vare på sig selv og andre.

Ved beståelse af disse IPP-niveauer udstedes der et personligt certifikat af DKF, som dokumentation for de opnåede færdigheder. Beståede del-prøver i IPP-systemet, som modsvarer det i Reglement § 9.1 og § 9.2, har gyldighed til klubbens frigivelsesprøver.

Hvis kajakroeren ønsker at videreudvikle sine færdigheder inden for IPP-systemet i en bestemt kajaktype op til IPP-3, kan klubben hjælpe med vejledning og øvelse.

IPP-certifikat kræves allerede ved kaproning i DK samt i flere andre europæiske lande, som er tilsluttet IPP-ordningen, men kan også anvendes som dokumentation af færdighedsniveau ved leje af kajak.

(Elementerne i IPP-systemet er beskrevet på DKF's hjemmeside under IPP, "tekniske standarder")

IPP-1 kursus i vores klub er gratis for medlemmer. IPP-2: se klubtakster.

...............................................................................................................................................................................................................

Generelt se:  Uddannelse

...............................................................................................................................................................................................................