Lokalt farvand

Beskrivelse af Rørvigs lokale rofarvand (se søkort i klubhuset):

Generelt

Som helhed har Rørvig godt og sikkert rofarvand, med strandbredder af sand eller små rullesten. Så ved eventuelle hvil eller kæntringsuheld ved kystnær roning, kan man altid ret sikkert bjærge sig til lavt vand, trække kajakken ind og gå op på land. Herfra kan man så beslutte sig for det videre forløb.

Afstand til kysten

(Målforhold på kortet er: Firkanten omkring havnen måler ca. 450 m x 450 m.)

Ved Kystnær roning råder klubledelsen medlemmerne til maksimalt at holde en roafstand fra land svarende til mellem 2- og 4 m kurven (hellere tættere på 2 m kurven, der også er der, hvor man stadig kan se bunden ved klart vand). Bemærk at 2 m kurven ved nordsiden af Korshage og ved Nakke Hage kommer meget tæt på land på grund af strømforholdene (se under strømforhold). Ved roning inden for 2 m kurven, skal man være opmærksom på sten lige under overfladen på ca. ½  til 1 m vand. "R" i kortet.

Man ser dem som mørke områder i vandet, eller på de lidt anderledes små bølger oven over dem.

Vindforhold og bølger

Gitterlinierne, som danner et kryds på kortet ud for Rørvig, har retningen øst-vest og nord-syd. Som det heraf ses, ligger Rørvig i en bugt (fra Skansehage til Nakke Hage), der vender mod syd-øst. Dette giver læ for bølger med vindretninger helt fra syd-vest og op til nord-øst. Ved syd-vestlig vind er der bedst syd for havnen, og ved nord-østlig vind er der bedst i Skansebugten nord for havnen. Ved østlige til sydlige vindretninger må man være forberedt på bølger. En tommelfingerregel er, at bølger får hvidt skum på toppen, og er dermed kun for meget øvede roere, ved vindstyrke på over 5 - 6 m/sek. (husk evt. at se på "Farvandsudsigt" på hjemmesiden før dit valg af rotur).

Strømforhold

Afhængig af vindforhold og tidevand har Isefjorden ud for Rørvig nogle strømforhold, som man skal være opmærksom på. De dybe render: Vesterløb, som færgen kommer ind af, og syd-renden mellem Hanrevle og Avesand med dybder op til 11 m, er skabt af stærk strøm, som kan være op til 5 km/tim. Denne strømhastighed aftager så en del ind imod det lave vand og kysten. Man kan orientere sig om strøm, hvor man ror, ved at se vandets bevægelse omkring pæle og bøjer i vandet, og kajakkens kurs tilpasses så efter dette. Bemærk ved Nakke Hage er det vigtigt at ro tæt ved kysten, når der er strøm, da man ellers hurtigt kan blive ført ud fra kysten af strømmen. Ved sydspidsen af Skansehage ses tit små strømhvirvler på lavt vand. De er derimod helt harmløse, og kun god træning i lidt uroligt vand.

Færgefart og havnemolerne

Rørvigs kajakroere bør huske færgefartens afgangstider (sommer: -:25 og -:55; ellers -:55). Ved disse tidspunkter skal man vente med at passere havneudmundingen, til færgen er et godt stykke ude. Dog skal man tage sig i agt for de strømhvirvler, som færgen efterlader sig i sit kølvand. En ankommende færge ses på afstand, og man tager det nødvendige hensyn. Ved passage af havnemolerne til lystbåde-havnen, skal man se efter ind og udgående trafik og holde en passende afstand (minimum 20 – 30 m), så det er muligt at udføre undvigemanøvre for begge parter. Herved undgår man også reflexbølger, som kastes tilbage fra molen og giver meget uroligt vand.

 

God rotur!                                                                                                    Rørvig d. 5. juli 2013

Lokalt farvand