Odsherred Kajakkort

Fakta om

ODSHERRED KAJAKKORT

Naturoplevelser i kajak langs Odsherreds kyster

Et kajakkort, trykt på vandfast papir, giver sammen med en hjemmeside kajakfolket et godt værktøj til planlægning af kajakture og -ferier i Odsherred langs en næsten 200 km lang naturskøn kyst.

 

I foråret 2012 indledte VisitOdsherred projektet ”Nemmere adgang til natur- og kystoplevelser”, støttet af midler fra udvikling Nordvestsjælland, EU og Friluftsrådet, med et kick-off møde for alle naturinteressenter i området. Her bød Rørvig Kajakklub ind med idéen om at udvikle en kajak-ruteplanner. Med forbillede i natur-projektet i Det Sydfynske Øhav ønskede de noget tilsvarende, tilpasset forholdende og mulighederne langs Odsherreds kyster.

Allerede i kajakprojektets indledende faser blev Odsherreds kajakklubber, kajakkursus-udbydere og kystnære campingpladser inddraget. Efter en lang proces med indsamling af turbeskrivelser og viden om lokale forhold, udkom kortet sidste efterår, hvor også det tilhørende website gik online.

 

Kajak-ruteplanner

Korthæftet er på 28 sider og trykt på vandfast papir, så det kan tåle at komme med på tur. Guiden er bygget op med kortudsnit og tilhørende turbeskrivelser til i alt 13 ruter af forskellige længde og i farvand af forskellig sværhedsgrad i Odsherreds yderst velegnede indre farvande samt tilstødende kystregioner, det være sig langs de lange kyststrækninger samt rundture i Lammefjorden og rundt om Nekselø og Orø.

Kajakfolket, som kan være lige fra solister eller familier til større grupper, får en organiseret mulighed for at planlægge kajakture af kortere eller længere varighed. For hver etape beskrives de gode landgangs- og isætningssteder med koordinater til GPS'en, samt kystnære oplevelses- og overnatningsmuligheder. Her kan også læses om særlige forhold som f.eks. krydsende skibstrafik, kystnære sten og strømforhold. Langs flere af etaperne skal man tillige være opmærksom på beskyttede naturbeskyttelsesområder, fuglereservater og sårbare naturområder.

Ud over etapebeskrivelserne, findes også en præsentation af Odsherreds meget forskellige kystnatur, samt af områdets havne. Bagerst i hæftet er en oversigt over hvad de kajakklubber, kursusudbydere og campingpladser, der har valgt at indgå i det aktive netværk omkring kajakprojektets tilblivelse, kan tilbyde.

 

Website

Kajakkortets digitale version, www.odsherred.kajakkort.dk, byder på mere uddybende beskrivelser samt informerer om relevante servicetilbud under turen (toilet, kiosk, købmand, cykeludlejning etc.) med links til alt, der kan være interessant og nyttigt for en kajakroer på tur i Odsherred. Hjemmesiden giver også mulighed for at pakke ture efter individuelle ønsker.

Ca. én gang om året bliver siden opdateret med nye informationer og eventuelt også nye ruter, efter behov. Siden er til stadighed under udvikling og alle der måtte have gode idéer, er velkomne til at byde ind.

Vi håber rigtig mange kajakroere fra hele landet vil få lyst til at besøge Odsherred og nyde den skønne natur sammen med os.

 

Forhandling

Kortet koster 95,- kr. og kan bestilles på www.visitodsherred.dk , DKF’s netbutik eller købes direkte hos VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland samt hos flere af projektinteressenterne.